Mieszkańcy Lubli protest przeciw asfaltowni

W dniu 21.10 2109 mieszkańcy Lubli oraz Sieklówki podjęli protest przeciwko budowie zakładu produkującego kompozytowe materiały budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zwanym dalej asfaltownią.

Na miejscu protestu pojawiło się około 180 osób.

Jednogłośnie stwierdzono że lokalizacja tego typu inwestycji w Parku Dworskim z drzewami z 19 wieku to bardzo zły pomysł.

Po krótkiej chwili pojawił się burmistrz Kołaczyc wraz z zastępcą. Po żarliwej dyskusji otrzymali obietnicę na piśmie o tym, że w tym miejscu nie powstanie taka inwestycja gdyż jest to teren gminy i to mieszkańcy decydują co się z nim dzieje.

 

Share Button